Agrolab, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.agrolab-troubsko.cz / CZ >> Cenik


Ceník

Krmiva

Zrno

Rostliny

Půdy

Hnojiva

Vody

Jednotlivé ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Krmiva

 

Mletí vzorku 60
Příprava vlhkého vzorku 45
Příprava vodního výluhu 30
Výluh popela pro mikroprvky 45
Mineralizace 90
Předsušina 55
Sušina 50
N-látky, celkový protein 110
Vláknina 215
ADF 260
NDF 260
Popelovina 75
Tuk přímou extrakcí EE 130
Tuk po hydrolýze 200
ČKT 80
Škrob 115
pH 35
KVV 35
Silážní kyseliny 260
Volný amoniak 105
Výpočet výživové hodnoty 40
Smyslové hodnocení senáží 40
Posouzení diet. hodnoty 40
Ca, Na, K, Mg – jednotlivě 80
P (fotometricky) 80
Cu, Fe, Mn, Zn - jednotlivě 85
Cukry 280

Zrno, semena

 

Sušina 50
Příprava vlhkého vzorku 45
Objemová hmotnost 35
HTZ / HTS 60
Lepek (suchý a mokrý) 80
NL - celk. protein 200
Popel 75


Rostliny

Příprava vzorku - mletí  60
Mineralizace mokrá 90
Sušina 50
Popeloviny 75
N (destil) 110
P (fotometr.) 80
K, Ca, Mg, Na - jednotlivě 80
B (fotometr.) 150
Cu, Zn, Mn, Fe - jednotlivě 85
C 75

Půdy

Příprava vzorku - mletí 60
Příprava výluhu 40
Mineralizace 90
Sušina 50
Spalitelné látky 85
Organický C 85
N celk. (destil) 110
P (dle Morgana, Melich III) 80
K (dle Morgana, Melich III) 85
Ca, Mg (dle Morgana, Melich III) - AAS jednotlivě 100
Cox 135
Humus 135
Huminové kyseliny, c Hk a c Fk 200
Uhličitany 95
pH/ KCl,H2O 35
NO3 (ISE) 60
NH4 (ISE) 85
Vyhodnocení půdy 80

Hnojiva

Příprava vzorku 60
Mineralizace 90
Předsušina 55
Laboratorní sušina 50
Stan. organické hmoty 75
N celk. (destil.) 110
P, K, Ca, Na, Mg - jednotlivě 80
Cu, Fe, Mn, Zn - jednotlivě 85
pH 35

Vody

pH 35
Specifická vodivost 25
Dusičnany 65
Fosforečnany 120
Tvrdost 85
Zjevná zásaditost 85
Oxidovatelnost 120
Alkalita 80

Agrolab spol. s r. o. | Zahradní 1a, 664 41 Troubsko
Telefon: +420 547 138 837 | agrolab@vupt.cz